Hallo Filiaalmanagers en Commercieel Medewerkers Binnendienst.


Hieronder vind je de inhoud van het groene werkboek. Wat ik nog zal toevoegen zijn de werkbladen.


Ondernemerschap


Inhoudsopgave
Inhoud
Inleiding
1. Voorbereiding
1.1 Doel
1.2 Thema
1.3 Opdrachten ter voorbereiding
2 Het Programma /Uitvoering
2.1 Gastsprekers
2.2 Enterprise game
2.3 Nulmeting
2.4 MBO opleiding Handel door minister geschrapt!
2.5 Eindopdracht: Een ondernemingsplan
2.6 Tips & Trics voor het geven van een Pitch
2.7 Tips & Trucs voor het geven van een Presentatie
3 Opdrachten
3.1 Gastspreker verslagen
3.2 Enterprise game verslagen
3.3 Nulmeting
3.4 MBO Opleiding Handel vervalt.
3.5 Eindopdracht (in delen)
4. Taakbladen
4.1 Opdracht Oriëntatie.
4.2 Opdracht Gastspreker.
4.3 Opdracht Enterprise Game.
4.4 PAP
4.5 Opdracht SWOT.
4.6 Opdracht Confrontatiematrix.
4.7 Taakblad Evaluatie
5. Examinering
Bijlage: Game
Enterprise
Inleiding Enterprise – Ondernemersspel
Inleiding
Doelstellingen
Doelgroep
Opzet van het spel
Inleiding
Omschrijving van het spel
Speldoorloop
Speelduur
Validering additioneel leermiddel

Competenties
Inleiding Wat is Ondernemerschap?
Ondernemerschap is een blok waarin je kennis maakt met wat er voor nodig is om ondernemer te worden. Je leert hier welke vaardigheden je nodig hebt en maakt samen met je groepsgenoten een (deel van het) ondernemersplan. Deelname aan het vak ondernemerschap is een verplicht onderdeel van de opleiding. Tijdens dit blok moet iedere deelnemer een aantal opdrachten of ‘taken’ uitvoeren. Deze opdrachten staan verderop.

We gaan dit blok beginnen met een introductie en een game. Dit is een “Enterprise game”. De instructie voor de game staan aan het einde. Ook zal je een inlogcode ontvangen om de game te spelen. Omdat de inlogcodes van de vorige maand zijn verlopen heb ik nieuwe codes aangevraagd en gekregen.
Deze nieuwe codes kan ik volgende les uitdelen.
De game heeft een competitie-element dus thuis “oefenen” tussen de 1e bijeenkomst en de 2e bijeenkomst is gewenst. Een aantal lessen zal er tevens een gastspreker aanwezig zijn, b.v. een ervaren ondernemer die jullie iets zal vertellen over ondernemerschap en de leuke en minder leuke kanten van zijn/haar bedrijf, taken etc. Deze gastspreker helpt jullie om je nog beter voor te bereiden op de onderdelen van je presentatie. Natuurlijk is het belangrijk dat je weet welke spreker wat vertelt heeft. Daarom maak je van elke gastspreker een kort verslagje. Een werkblad hiervoor zit in je werkboek.


Tijdens dit blok zal jullie groepje vooral veel ideeën presenteren/pitchen. Er zijn verschillende opdrachten waarbij je iets presenteert. Dit betekent dat je presentatievaardigheden verder kan ontwikkelen. Zorg dat je bij elke presentatie een PowerPoint presentatie en een hand-out hebt voor het publiek/de vakdocent/de gastspreker. De eindpresentatie wordt voor een jury gehouden. Dit zijn bijvoorbeeld de ondernemende gastsprekers die je eerder bent tegengekomen of een andere expert. De keuze voor een winnend ondernemerschapsidee met de kleine prijsuitreiking van de jury en daarnaast een deelnemerscertificaat aan het einde van dit blok vormen het sluitstuk van dit blok.

1 Voorbereiding
1.1 Doel
Het doel van dit blok is dat je er achter komt welke eigenschappen een ondernemer heeft. En welke activiteiten de ondernemer verricht. Je gaat ook ontdekken of jij al over deze eigenschappen beschikt, in welke mate en wat eventueel ontwikkelpunten voor jezelf zijn. Dit doe je onder andere door een Enterprise game op de computer te spelen.

De tussenopdracht was dat je een advies gaf aan onze opleidingsdirecteur. Deze tussenopdracht is door 3 groepjes uitgevoerd.
De eindopdracht is dat je een ondernemingsplan gaat schrijven voor een bedrijf waarvan jullie geloven dat het een goede kans heeft te worden uitgekozen voor het halen van een ecologisch keurmerk.

Tijdens dit blok worden verschillende vaardigheden aangesproken: Ben je onderzoekend van aard?
Hoe staat
het met je creativiteit? Hoe onderscheidend zijn je ideeën? Hoe haalbaar zijn je ideeën?
Voor de Studenten Filiaalmanager is dit blok een goede voorbereiding op het vak Jong in Bedrijf van volgend jaar.
Voor de commercieel medewerkers binnendienst is het een mooie aanvulling op je diploma.

1.2 Thema
Vanuit de nieuwe Task Force ter voorkoming van jeugdwerkeloosheid heeft ROCMN van het ministerie van Sociale Zaken een subsidie gekregen om deelnemers te stimuleren een eigen onderneming te starten. Het ROCMN vindt naast het voorkomen van jeugdwerkeloosheid het ook belangrijk dat het concept voor de onderneming zou voldoen aan een nader te kiezen Ecologische keurmerk. Dit omdat er ook voor innovaties op het gebied van duurzaamheid, verantwoord ondernemerschap en nadenken over de milieuvriendelijke verwerking en opslag van oude producten subsidies beschikbaar zijn. Jullie onderneming streeft er dus naar om 2 doelstellingen te verenigen:

- een onderneming die werkgelegenheid biedt aan (jonge) mensen in de omgeving van Amersfoort
- een onderneming die gebruik maakt van duurzame productiemiddelen, (milieu)verantwoord ondernemen en die heeft nagedacht over milieuvriendelijke fabricage, transport, en recycling van het product/de dienst na afloop van het gebruik.

Op deze manier zou de jonge onderneming maximaal kunnen profiteren van de huidige subsidies die de diverse ministeries beschikbaar stellen voor (jonge) ondernemingen. Het gaat er in de eindopdracht om dat je je ondernemingsplan presenteert voor een jury.
Eén van de juryleden is van het Ecologisch keurmerk. Daarmee kan je dan een extra subsidie verdienen, dat wil zeggen als jouw onderneming het beste aansluit bij de algehele opdracht maar ook bij dit thema en als de jury gelooft dat jullie onderneming niet alleen de meeste kans van slagen en succes heeft maar ook nog eens een goede bijdrage aan ons milieu levert. Het thema is met opzet breed gehouden, zodat je je eigen invulling kunt geven aan het thema. Een goede voorbereiding is de helft van het werk!

Hier zie je een link naar een bericht uit het nieuws. Dit geeft aan dat jeugdwerkeloosheid bestrijden op dit moment ook een heel belangrijk thema is.

http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article10117583.ece/Groninger-student-wint-%27baanbrekende%27-prijs


1.3 Opdrachten ter voorbereiding

De meeste opdrachten van deze module doe je in je eigen groep er zijn echter ook een aantal individuele opdrachten. Deze groepen zijn door ons samengesteld op basis van opleiding, competenties en kennis. Het samenwerken in je groep en samen tot een maximaal resultaat komen is een belangrijke leerdoel van deze module. De vakdocent zal dit beoordelen en deze beoordeling is een belangrijk element van het eindoordeel van de module.
Natuurlijk kan je dit ook meenemen in je Portfolio van Loopbaanleren. Bekijk je leerdoelen en probeer die ook in deze module mee te nemen.

De groepsindeling is als volgt:
Groep 1
Ryan Elberse,
Desirée Boerman,
Nuri Seker,
Cesar van der Linden

Groep 2
Mark Hoogboom,
Ozan Kan,
Mehmet Tarhan,
Ilaf Al Rahal

Groep 3
Biko Ploeger,
Valdet Mustafa,
Thijs Kattenberg,
Charif Lahmar Groep

4 Roel Deumens,
Simret Kidane Gebretensay,
Mohammed Benjallol

2 Het Programma

17 april 13.15-15.30
• Introductie Awareness module, toelichting Doelstellingen en werkwijze (15 minuten)
• Nulmeting als huiswerk
• Case MBO studie
• Introductie Enterprise game (gastspreker: Robbert van der Pluim) (45 minuten)

24 april 13.15-15.30
• Game (gastspreker Robbert van der Pluim) (90 minuten)
• Evaluatie van de Enterprise game door deelnemers en Robbert van der Pluim
• Introductie (eind) presentatieopdracht.
• PAP schrijven op basis van nulmeting

29 mei 13.15-15.30
• Gastspreker: Kees Kortmulder
• Werken aan eindpresentatie
• Pitch MBO studie case voor opleidingsmanager

5 juni 13.15-15.30
• Gastspreker Volkert Manshanden
• Groepen houden een korte presentatie over deel 1 van de eindopdracht

12 juni 13.15-15.30
• Gastspreker: ?
• Groepen houden een korte presentatie over deel van de eindopdracht
• PAP verslag inleveren

19 juni 13.15-15.30
• Eindpresentaties
• Eindevaluatie
• Certificaatuitreiking

Uitvoering Informatie over de verschillende (Deel)opdrachten vind je verderop

2.1 Gastsprekers
Zoals je kunt zien staat er elke week een gastspreker op het programma. De eerste 2 weken is dit Robbert van der Pluim, de ontwerper van de Enterprise game. Voor gastspreker Robbert van der Pluim is het niet nodig dat er een werkblad wordt ingevuld. Van de overige gastsprekers zijn de namen nog niet bekend. In het werkblad vul je voor elke gastspreker in wie er gesproken heeft, wat de spreker doet en waarover de gastspreker heeft gesproken. Ook vertel je kort wat je ervan hebt geleerd en wat je eigen mening over het onderwerp is.

2.2 Enterprise game
Van het spelen van deze game maak je een kort verslag, wat heb je gedaan, welke strategie heb je toegepast binnen het spel, wat was het resultaat en wat zou je de volgende keer beter/anders doen.

2.3 Nulmeting
Op basis van de resultaten van je nulmeting schrijf je een PAP (bijlage).
In de periode van deze module werk je aan je leerdoelen.
Het is van belang dat je leerdoelen kiest die je ondernemendheid ondersteunen.

2.4 MBO opleiding Handel door minister geschrapt!
Jullie krijgen een krantenartikel over plannen van de minister om de MBO opleiding Handel te schrappen. Lees dit artikel goed door!
Onze (nieuwe) opleidingsmanager heeft gevraagd of een aantal adviseurs die goed bekend zijn met de studentenpopulatie, hem zou willen adviseren over de beste/vernieuwende/verrassende etc. aanpak van deze ontwikkeling. Jullie lezen het artikel, en voeren de volgende opdrachten uit:

- Een SWOT (Analyse van Sterkte, Zwakte (intern), Kansen en Bedreigingen (extern)
- Met behulp van de SWOT en Confrontatiematrix komen jullie met een 3tal voorstellen
- 1 van deze ideeën werken jullie uit in de Marketingmix.
- Dit uitgewerkte idee presenteer je.

Jullie bereiden 2 presentaties voor: een Pitch van 5 minuten en een Pitch van een halve minuut.

Tips voor het geven van een pitch staan verderop.

2.5 Eindopdracht: Een ondernemingsplan
Vanuit de nieuwe Task Force ter voorkoming van jeugdwerkeloosheid heeft ROCMN van het ministerie van Sociale Zaken een subsidie gekregen om deelnemers te stimuleren een eigen onderneming te starten. Het ROCMN vindt naast het voorkomen van jeugdwerkeloosheid het ook belangrijk dat het concept voor de onderneming zou voldoen aan een nader te kiezen Ecologische keurmerk. Dit omdat er ook voor innovaties op het gebied van duurzaamheid, verantwoord ondernemerschap en nadenken over de milieuvriendelijke verwerking en opslag van oude producten subsidies beschikbaar zijn. Jullie onderneming streeft er dus naar om 2 doelstellingen te verenigen:

- een onderneming die werkgelegenheid biedt aan (jonge) mensen in de om
geving van Amersfoort
- een onderneming die gebruik maakt van duurzame productiemiddelen, (milieu)verantwoord ondernemen en die heeft nagedacht over milieuvriendelijke fabricage, transport, en recycling van het product/de dienst na afloop van het gebruik.
Op deze manier zou de jonge onderneming maximaal kunnen profiteren van de huidige subsidies die de diverse ministeries beschikbaar stellen voor (jonge) ondernemingen.
In ieder geval zullen jullie voor de gekozen onderneming gaan nadenken over de volgende aspecten:
• Beschrijf de gekozen onderneming/het product/de dienst.
• Beschrijf de visie en missie van het bedrijf
• Maak een marktanalyse waarin je het potentiele eigen aandeel beschrijft.
• Beschrijf de gekozen doelgroep
• Beschrijf de gekozen producten
• Beschrijf de gekozen prijsstrategie
• Beschrijf de gekozen distributievormen en kanalen
• Beschrijf de gekozen promotie en presentatie
• Maak een personeelsplan
• Maak een begroting voor de eerste 3 jaar, laat zien of je binnen die tijd het Break-Even-Point bereikt.

Het staat je dus vrij om een fysiek product of een dienst te kiezen.
Het staat je vrij om zelf je doelgroep te kiezen en de productkenmerken.
Natuurlijk moet het wel een kloppend geheel zijn.


Bekijk het onderstaande concept(en) en bedenk voor jezelf of dit een voorbeeld is van een goed ondernemingsconcept of een slecht concept.

Onze onderneming gaat Bungy-jumpen met bejaarden, die van de toren van Amersfoort gaan springen.
Ze springen in een verplaatsbaar tuinzwembad.
Iedere deelnemer dient zich 6 maanden van tevoren moet inschrijven via een webshop,
De webshop heeft een actiepagina op de site waarbij elke mogelijke klant gevraagd wordt om een Prezi presentatie te uploaden.
Deze Prezi presentatie geeft de kans om vrijstelling te kunnen winnen van onze premiumprijsstelling als promotiemiddel voor onze onderneming.
We starten ons bedrijf op 1 november na de herfstvakantie van de lagere school.
We willen om de werkgelegenheid onder gehandicapten te verbeteren vooral visueel gehandicapten in dienst nemen.
We gaan voor de materialen gebruik maken van afgekeurd elastiek dat we weer een frisse kleur geven door intensief bleken van het elastiek.

Of:

Onze onderneming heeft op het nieuws gehoord dat er nog veel bruikbare materialen zitten in oude mobiele telefoons.
Ons idee is dat we in het winkelcentrum naast alle belwinkels een inleverpunt openen voor mobiele telefoons en daarbij een kortingsbon verstrekken voor een nieuwe telefoon.
We starten tegelijkertijd een bannercampagne op diverse sites waar je mobiele telefoons kunt vergelijken.
Hiervoor openen we een postbus met antwoordnummer. We hebben een brede doelgroep.
Omdat veel mensen na de zomervakantie een nieuw mobiel aanschaffen starten wij onze onderneming op 1 september.
Wij willen om de werkgelegenheid onder daklozen te verbeteren gaan samenwerken met de werkplaats van de Stichting de Arm, die zich zullen gaan richten op het repareren van de aangeboden kapotte mobiele telefoons.


2.6 Tips & Trics voor het geven van een Pitch

 • Let op je houding
 • Maak oogcontact
 • Let op je stem
 • Betrek het publiek bij je presentatie
 • Maak gebruik van de journalistenformule: WIE, doet WAT, WAAR en, WANNEER vindt dit plaats en WAAROM (aanleiding) en HOE (aanpak)

2.7 Tips & Trucs voor het geven van een Presentatie

 • Als je voor je presentatie speciale apparatuur of voorzieningen nodig hebt, moet je daar zelf voor zorgen. (video, verlengkabels e.d.)
 • Let op je lichaamstaal
 • Beweeg, maar niet te veel
 • Let op je houding
 • Maak oogcontact
 • Let op je stem
 • Betrek het publiek bij je presentatie
 • Bedenk dat een plaatje meer zegt dan een praatje
 • Zorg dat je alle vragen beantwoord
 • Zorg dat ook achter in de klas/ het lokaal alle teksten leesbaar zijn

 

3 Opdrachten

3.1 Gastspreker verslagen

In het werkblad vul je voor elke gastspreker (uitgezonderd Robbert van der Pluim) in wie er gesproken heeft, wat de spreker doet en waarover de gastspreker heeft gesproken. Ook vertel je kort wat je ervan hebt geleerd en wat je eigen mening over het onderwerp is.

3.2 Enterprise game verslagen

Van het spelen van deze game maak je een kort verslag, wat heb je gedaan, welke strategie heb je toegepast binnen het spel, wat was het resultaat en wat zou je de volgende keer beter/anders doen.

3.3 Nulmeting

Je vult de vragenlijst in van de Kamer van Koophandel. Hieruit komt jouw ondernemersprofiel. Dit ondernemersprofiel geeft aan hoe goed jij scoort op vaardigheden als creativiteit, innovatief, risicobereidheid, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en maatschappelijke betrokkenheid. De resultaten van deze nulmeting gebruik je om 2 leerdoelen op te stellen en daarna maak je een PAP met per leerdoel een aantal activiteiten waar je dit blok aan wilt werken en hoe je dit wilt gaan bereiken.

3.4 MBO Opleiding Handel vervalt.

Voor de eerste presentatie werken jullie samen aan een oplossing voor het probleem in het uitgedeelde krantenartikel. Jullie lezen het artikel over de minister die plannen heeft om de MBO opleiding Handel te schrappen goed door! Onze (nieuwe) opleidingsmanager heeft gevraagd of een aantal adviseurs die goed bekend zijn met de studentenpopulatie, hem zou willen adviseren over de beste/vernieuwende/verrassende etc. aanpak van deze ontwikkeling. Jullie lezen het artikel, en voeren de volgende opdrachten uit:

- Een SWOT (Analyse van Sterkte, Zwakte (intern), Kansen en Bedreigingen (extern) (zie bijlage)

- Met behulp van de SWOT en Confrontatiematrix komen jullie met een 3tal voorstellen (zie bijlage)

- 1 van deze ideeën werken jullie uit in de Marketingmix.

- Dit uitgewerkte idee presenteer je.

Jullie bereiden 2 presentaties voor: een Pitch van 5 minuten en een Pitch van een halve minuut.

Afwijzing en ambitie

3.5 Eindopdracht (in delen)

Vanuit de nieuwe Task Force ter voorkoming van je

ugdwerkeloosheid heeft ROCMN van het ministerie van Sociale Zaken een subsidie gekregen om deelnemers te stimuleren een eigen onderneming te starten. Het ROCMN vindt naast het voorkomen van jeugdwerkeloosheid het ook belangrijk dat het concept voor de onderneming zou voldoen aan een nader te kiezen Ecologische keurmerk. Dit omdat er ook voor innovaties op het gebied van duurzaamheid, verantwoord ondernemerschap en nadenken over de milieuvriendelijke verwerking en opslag van oude producten subsidies beschikbaar zijn. Jullie onderneming streeft er dus naar om 2 doelstellingen te verenigen:

- een onderneming die werkgelegenheid biedt aan (jonge) mensen in de omgeving van Amersfoort

- een onderneming die gebruik maakt van duurzame productiemiddelen, (milieu)verantwoord ondernemen en die heeft nagedacht over milieuvriendelijke fabricage, transport, en recycling van het product/de dienst na afloop van het gebruik.

Op deze manier zou de jonge onderneming maximaal kunnen profiteren van de huidige subsidies die de diverse ministeries beschikbaar stellen voor (jonge) ondernemingen.

In ieder geval zullen jullie voor de gekozen onderneming gaan nadenken over de volgende aspecten.:

• Beschrijf de gekozen onderneming/het product/de dienst.

• Beschrijf de visie en missie van het bedrijf

• Maak een marktanalyse waarin je het potentiele eigen aandeel beschrijft.

• Beschrijf de gekozen doelgroep

• Beschrijf de gekozen producten

• Beschrijf de gekozen prijsstrategie

• Beschrijf de gekozen distributievormen en kanal

en

• Beschrijf de gekozen promotie en presentatie

• Maak een personeelsplan

• Maak een begroting voor de eerste 3 jaar, laat zien of je binnen die tijd het Break-Even-Point bereikt.

 

Het staat je dus vrij om een fysiek product of een dienst te kiezen. Het staat je vrij om zelf je doelgroep te kiezen en de productkenmerken. Natuurlijk moet het wel een kloppend geheel zijn. Voor de tussentijdse presentatie hebben jullie in ieder geval het idee van jullie onderneming en de gemaakte SWOT tot en met een voorlopige marktanalyse gemaakt. Voor de eindpresentatie hebben jullie vanzelfsprekend alle onderdelen afgerond.

 

4. Taakbladen

Zie werkboek!

Taakblad Evaluatie Beantwoord de vragen hieronder om terug te kijken op het blok en aan te geven wat goed en fout ging, of je planning klopte en hoe je presentatie ging.

1. Wat vond je goed gaan en wat vond je minder goed gaan en waar lag dat volgens jou aan? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Hoe verliep de samenwerking in jullie groep? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. Wat vond je van het blok? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Wat vond je van de opdrachten die je moest maken? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Wat zou eventueel anders moeten volgend jaar? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6. Was de instructie en het instructieboekje duidelijk? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7. Ben je goed begeleid in wat je moest doen? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8. Wat vond je van de game? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9. Opmerkingen (deze worden gebruikt om het programma te verbeteren) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Examinering

Aan het einde van het blok zal een jury de gegeven presentaties beoordelen.

Uit alle presentaties wordt een winnaar gekozen.

Alle groepen krijgen een beoordeling.

 

Bijlage:

Game Instructie voor de inlog:

1. Ga naar multiplayer.enterprise-thegame.nl

2. Klik op Play. Je krijgt nu een pop-up scherm.

3. Klik op Registreren en vul daar de uitnodigingscode in die je van de gamemaster of docent ontvangt.

4. Vul vervolgens alle vervolgschermen in, volg hierbij de instructie van de gamemaster, en speel het ondernemersspel!

 

Enterprise Inleiding Serious games zijn educatieve computergames die meestal praktijkgericht zijn en kunnen worden ingezet voor voorlichting, training en educatie. Entertainment is, zoals de naam het al aangeeft, dus niet het hoofddoel van een serious game. Game elementen worden slechts ingezet om op een innoverende en efficiënte manier kennis bij te brengen, vaardigheden aan te leren of een boodschap over te brengen. Ze sluiten goed aan bij de belevingswereld en levensstijl van jongeren en betrekken leerlingen actief bij de leerstof. Daarnaast hebben internationale ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er meer nadruk is komen te liggen op het ontwikkelen van competenties, praktische vaardigheden en het verbeteren van de zelfwerkzaamheid van leerlingen.Een bredere inzet van ICT-middelen binnen het onderwijs is hiervan een logisch gevolg.

Enterprise – Ondernemersspel

Inleiding

Enterprise is een competitief spel waarin de spelers worden uitgedaagd hun onderneming naar de top van de highscorelist te brengen. Welk type onderneming de speler kiest bepaald deze bij aanvang, ook het vastleggen van een aansprekende bedrijfsnaam gebeurt bij de start. Het spel kan op diverse manieren worden gespeeld, met een groep, een klas of zelfs meerdere klassen op diverse locaties tegelijkertijd, Enterprise valt dan ook onder de categorie “multiplayer” spel.

De spelomgeving is een stad, genaamd Zachtegees, de stad bestaat uit diverse wijken die allen een andere bevolkingssamenstelling hebben. De speler kiest zelf waar hij zich vestigt en kan – ‘onbeperkt’ – verhuizen. Ook bepaalt de speler hoe eenvoudig of luxe de locatie en inrichting van het bedrijf is, de keuzes hebben een grote invloed op de maandelijkse kosten. Bij aanvang van het spel ontvangt elke speler een startkapitaal van 20.000,= credits, de ontwikkeling van dit ‘bedrag’ in het spel bepaalt de score.

Gedurende de speltijd komen via de berichtenbox zakelijke berichten binnen waarop de speler kan reageren door bijvoorbeeld het aannemen of ontslaan van personeel, voor scholing zorg te dragen, de prijs van de aangeboden producten of specialisaties te verhogen of verlagen of van locatie te wisselen. Inzicht in de financiële situatie van de eigen onderneming, de mogelijkheid om marktonderzoek te laten doen en met de uitkomst daarvan op doeltreffende wijze verschillende media in te zetten om de doelgroep te benaderen, de aanwezigheid van concurrentie zorgen voor een omgeving waarin de uitdagingen waar een ondernemer voor komt te staan en de gevolgen van beslissingen voelbaar worden. Doelstellingen Het doel van het ondernemersspel is om ondernemerszin te stimuleren. Zichtbaar te maken wat ondernemen inhoudt en waar je tijdens het runnen van een bedrijf zoal tegenaan kunt lopen. De dynamiek te voelen en al dan niet succesvol zijn.

Het commercieel handelen, analyseren en initiatief nemen zijn de belangrijkste competenties die in Enterprise aan bod komen. De spelers worden ondergedompeld in een virtuele zakenwereld die uitdaagt tot het wegzetten van een succesvolle onderneming. Het actief inspelen op actuele situaties en vraag uit de markt, op de juiste tijd op de juiste plaats zijn met het juiste aanbod, zorgt voor een alerte houding. Beloond worden met een toppositie in de highscorelist, de ultieme beloning.

Doelgroep

Enterprise is ontwikkeld voor een brede doelgroep. Zowel leerlingen in de bovenbouw van het VMBO, de onderbouw en bovenbouw van het HAVO/VWO en het MBO zullen het spel leuk en leerzaam vinden om te spelen. Opzet van het spel Inleiding Enterprise is een online multiplayer game waarin de spelers een onderneming kunnen starten, onderhouden en uitbouwen in een dynamische markt en is zodanig opgebouwd dat het studierichtingen overstijgt en een brede groep aanspreekt. De branches waar uit ‘gekozen’ kan worden zijn ICT, onderhoudstechnicus, dierenspeciaalzaak, hovenier, detailhandel, tuincentrum, schoonheidsspecialist, zorg en welzijn, bloemenspeciaalzaak, mediabedrijf en horeca. De focus in het spel ligt niet op managementtaken, zoals in veel bestaande managementgames, maar juist op het ondernemersschap. In het spel uit dat zich doordat er van de speler initiatief, flexibiliteit, proactiviteit gevraagd wordt in de wijze waarop hij continu anticipeert en reageert op een dynamische en veranderende marktsituatie.

Hierbij spelen het analyseren van de markt en van de concurrentie, het ontdekken van kansen en risico’s, hierop inspelen en reageren op (on)verwachte situaties, een grote rol. Aan het spelmechanisme ligt een economisch simulatiemodel ten grondslag, gebaseerd op de regels van marktwerking. Het economische model past zich aan het aantal spelers aan dat actief is op de markt en wordt gevoed door events (gebeurtenissen die de marktwerking beïnvloeden). Een belangrijk onderdeel van het spel is dat de spelers tegen elkaar spelen en met elkaar concurreren. De spelers opereren in dezelfde markt en moeten proberen een onderscheidende strategie te ontwikkelen. In het spel doorloopt het bedrijf van de speler verschillende stadia, van opstart tot eenmanszaak tot bedrijf met personeel.

Elke fase in de ontwikkeling van een bedrijf kent zijn eigen uitdagingen en zal specifieke events uitlokken, waardoor het spel tot aan het einde spannend blijft. Het scoresysteem in het spel is gebaseerd op de liquiditeit aan het eind van een maand. Omschrijving van het spel De wereld waarin het spel zich afspeelt is een fictieve begrensde omgeving die onderverdeeld is in wijken. De uitstraling en samenstelling van de omgeving is divers. Zo is er onder andere een drukke stadswijk, een rustige vinex locatie, een plattelandsomgeving en een bedrijventerrein. Elke wijk heeft een eigen demografische samenstelling die van invloed is op de vraag naar het product van de speler. In luxe wijken is behoefte aan diensten anders dan in minder draagkrachtige wijken, enz. Ook de huurprijs is afhankelijk van de bedrijfslocatie. Deze setting biedt een grote variëteit aan spelstrategieën. De verhouding tussen de aangeboden dienst (bijvoorbeeld hovenier of schoonheidssalon), de locatie waar de speler zich vestigt (midden in stad op A-locatie of ver weg op platteland) en specialisatie spelen een rol in de manier waarop de speler zijn aanbod zo slim mogelijk op de vraag gaat afstemmen.

Speldoorloop

De eerste stap voor het beginnen van de game is het registreren met behulp van de code, hiermee krijgt de speler een eigen accountnaam, aan deze account is het bedrijf verbonden. Tijdens de registratie kan de speler zes persoonlijke eigenschappen kiezen, drie sterke en drie zwakke. Het volgende scherm geeft de speler de keuze van de bedrijfssector, elke speler heeft een onderneming en biedt een dienst aan. Ieder bedrijf start met 20.000 credits en kan 5000 credits in de min staan, wordt deze grens overschreden dan wordt de speler bankroet verklaard. Na de registratie komt de speler in het hoofdmenu.

Dit scherm bevat koppelingen naar het bedrijfsprofiel, stadsdelen, financiën, berichten, de highscorelijst en een uitlogknop. Wanneer in het hoofdscherm een van de stadsdelen aangeklikt wordt komt de speler in het stadsdeel scherm. Door op een wijk te klikken verkrijgt de speler informatie over de wijk: demografische samenstelling naar inkomen (grafiek van wat mensen in deze wijk verdienen), de gemiddelde huurprijs, aantal concurrerende bedrijven in deze wijk etc. Per wijk is er ook branchespecifieke informatie beschikbaar. Als er een onderneming ver weg de dienst goedkoper aanbiedt zal de klant toch naar de onderneming dichterbij komen als hij voor die ander te ver moet reizen. Hoe groter de afstand, hoe kleiner de bereidheid tot kopen. Als de afstand te groot wordt zal de klant het product helemaal niet meer afnemen. De invloed van afstand verschilt bovendien per dienst: bij een schoonheidssalon is de invloed groter dan bij een hoveniersbedrijf.

Kies via de knop ‘bedrijf verhuizen’ om in een nieuw keuze menu te komen, op basis van de beschikbare gegevens en de door de speler gekozen strategie kan de locatie gekozen worden die het beste past. Speelduur Het spel loopt standaard in de normal play modus maar kan ingesteld worden met een tijdsverdichtingsfactor, elke 2 minuten verstrijkt dan een maand, de zogenaamde Battle-modus waardoor de speler in een beperkte werkelijke speeltijd van enkele uren enkele jaren van de ontwikkeling van de onderneming meemaakt. Deze modus kan ingeschakeld worden door de gamemaster (docent). Het spel loopt tot december 2034 en dient dan gereset te worden.

Validering additioneel leermiddel Enterprise is niet ontwikkeld om bestaande lesmethodes geheel te vervangen. Enterprise is echter uitstekend geschikt als gedegen additioneel lesmateriaal. U kunt erop vertrouwen dat uw leerlingen door middel van het spelen van Enterprise, hun inzicht in ondernemerstaken en verantwoordelijkheden vergroten en enthousiasme voor het ondernemerschap ontwikkelen. Enterprise is bij uitstek geschikt om leervragen op te roepen naar achterliggende (economische) theorieën. Waarom werken mijn beslissingen zo uit? Welke economische factoren zijn waar verantwoordelijk voor?

Door Enterprise in te zetten als leermiddel houdt u dus meer tijd over voor het begeleiden van uw leerlingen en kunt u eenvoudiger complexe zaken zoals bijvoorbeeld het opstellen van een ondernemersplan aan de (virtuele) realiteit koppelen. Door diverse scenario’s in te zetten werk je aan diverse kennisgebieden en vaardigheden opgenomen in de werkprocessen van het CE Ondernemerschap. Bekijk hiervoor het vergelijkingsdocument.

Competenties

A. Beslissen en activiteiten initiëren Tijdens het spelen van Enterprise wordt de speler gedwongen om beslissingen te nemen en activiteiten, bijvoorbeeld op marketing gebied, te initiëren. Deze beslissingen bepalen o.a. het spelresultaat.

R. Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten De events welke tijdens het spelen in de berichtbox vallen, geven situaties weer waarop de speler kan inspelen, door bijvoorbeeld personeel te scholen, te verhuizen of een andere inventaris (uitstraling) te kiezen. Juiste keuzes beïnvloeden het spelresultaat positief.

U. Omgaan met verandering en aanpassen Acties van concurrenten, events die tot verandering dwingen laten de speler nadenken over de strategie die gevolgd wordt, aanpassen of behouden?

V. Met druk en tegenslag omgaan Wanneer zaken niet lekker lopen en de concurrentie komt dichterbij, of passeert de speler zelfs, dan zal deze daarmee om moeten kunnen gaan, niet bij de pakken neerzitten maar de aanpak veranderen en nog alerter reageren.

W. Gedrevenheid en ambitie tonen Het spel zal door aanwezigheid van concurrenten de speler extra triggeren actief deel te nemen en ambitieus te werk te gaan met als doel het succesvol maken van de onderneming.

X. Ondernemend en commercieel handelen Personeel extra aannemen, scholen, welk medium zet ik in om mijn marketingdoelen te halen, welke vestigingsplaats is het meest gunstig, hoe speel ik in op vragen uit de markt, allemaal aspecten die om effectief ondernemend en commercieel handelen vragen.

Y Bedrijfsmatig handelen De speler moet continu afwegingen maken tussen commercieel, financieel en vakmatig belang, bij tegenvallende resultaten moeten de juiste keuzes gemaakt worden.