Hallo Eerste Verkopers,


Deze site is bedoelt om jullie te helpen alle stof voor de toets (kerntaak 5) nogmaals door te nemen, enkele oefeningen te maken en je voor te bereiden op het maken van de theorietoets. Daarnaast kun je de informatie op deze site gebruiken als ondersteuning bij het maken van de praktijkopdrachten op je stageplek/ werkadres.

Op deze site komen onder meer te staan:

  • de PowerPoint-presentatie
  • de You Tube filmpjes
  • een aantal opdrachten om je te helpen de stof te verwerken
  • de "roomnumbers" van de begrippentoetsen (zie tabblad begrippen toetsen)
  • Een aantal bruikbare links (zie tabblad links)

De PowerPointpresentatie:


Hieronder vind je de PowerPointpresentatie die ik zelf heb gemaakt over het onderwerp Statistiek. Echter die plaats ik bij nader inzien op de discussiemuur, dat is makkelijker uit te voeren.

De Powerpointpresentaties van de uitgever zelf (blauwe achtergrond) kunnen jullie vinden door in te loggen op de studentenomgeving van de uitgever.

www.ovd.nl


You Tube filmpjes.

Hier het filmpje over voorraadbeheer dat jullie hebben gezien:Dit was een filmpje waarin de theorie van voorraadbeheer op een bestaande winkel (in jullie omgeving) werd toegepast. Er was een expert aan het woord die de winkel beoordeelde op hoe goed ze al omgingen met hun voorraadbeheer en die tips gaven ter verbetering.

OPDRACHTEN

OPDRACHT:

Jullie hebben voor de vakantie dit filmpje gezien en zijn voor de vakantie al ingedeeld en er zijn onderwerpen uit de theorie toegewezen aan mensen die een korte presentatie gaan geven bijvoorbeeld het optimaliseren van het assortiment, een tijdelijke presentatie, een verkoopsterke en een verkoopzwakke zone (en wat we daar aan kunnen doen), en een verhaal over de huisregels. Degene die voor dit onderwerp op de lijst staat geeft een presentatie in de opgegeven week. Mocht dit niet uitkomen, dan schuift de presentatie op naar de eerstvolgende les/week.

WIE: degene op de presentatielijst

Wat: een korte presentatie van het gekozen onderwerp

Wanneer: volgens het schema

Hoe: met behulp van PowerPoint/foto's/illustraties

Waar: in de les

Tijd: presentatie en vragen ongeveer 10 minuten

Uitkomst: een voorbeeld van hoe je op je stageplek/werkadres invulling kan geven aan de praktijkopdrachten

Maar degene die geen presentatie hoeven geven, doen ook wat: jullie maken een kort verslag van wat je hebt gehoord en geeft degene die het onderwerp een 3tal TOPS mee (wat vond je nu echt heel goed aangepakt door deze leerling en zijn/haar stagebedrijf? een een aantal TIPS: (wat zou je zelf doen om de theorie nog beter toe te passen of dit onderdeel van de bedrijfsvoering verder te verbeteren). Daarna schrijf je een kort verslag hoe jouw stageplek/werkadres omgaat met dit onderwerp. Dit lever je op papier in (mag daarna ook digitaal).

WIE: overige leerlingen

Wat: verslag

Wanneer: na de presentatie

Hoe: op een los blaadje

Waar: in de les

tijd: tot 5 minuten na de presentatie uitkomst: een half tot 1 A4

Uitkomst: een idee over hoe je deze praktijkopdracht zou kunnen aanpakken

OPDRACHT:

Bekijk deze afbeelding en schrijf een kort verslag:

- Geef aan bij wat voor een soort display dit bord had kunnen staan.

- Geef hiervoor minimaal 3 argumenten.

- Geef aan wat je zelf anders/beter had gedaan.

- Bespreek je oplossing(en) met een klasgenoot en lever daarnaast samen een verbeteringsvoorstel in met daarin de volgens jullie beste oplossingen. Lever beide individuele verslagen in samen met het samengestelde voorstel.


Wat: een kort verslag met alle bovengenoemde punten

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: in eerste instantie alleen, daarna samen

Waar: in de les

Tijd: korte opdracht

Uitkomst: verbeterpunten voor deze afbeelding


OPDRACHT:

Bekijk deze afbeelding en schrijf een kort verslag:

- Geef aan bij wat voor een soort display dit bord had kunnen staan.

- Geef hiervoor minimaal 2 argumenten.

- Geef aan wat je zelf anders/beter had gedaan.

- Noem minimaal 3 dingen die je anders had gedaan.

- Bespreek je oplossing(en) met een klasgenoot en lever daarnaast samen een verbeteringsvoorstel in met daarin de volgens jullie beste oplossingen. Lever beide individuele verslagen in samen met het samengestelde voorstel.

Wat: een kort verslag met alle bovengenoemde punten

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: in eerste instantie alleen, daarna samen

Waar: in de les

Tijd: korte opdracht

Uitkomst: verbeterpunten voor deze afbeelding

OPDRACHT:

Werk in tweetallen aan deze opdracht:

Zoek nu zelf een actueel onderwerp in jouw branche op.(bijvoorbeeld in het kader van huisregels: fraudeurs in de detailhandel horen thuis op een zwarte lijst die openbaar wordt gemaakt).

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de sites op het tabblad links.

Vertel je klasgenoten wat het onderwerp is dat je hebt gekozen. Geef wat achtergrondinformatie. Bijv. Laat het nieuwbericht zien/vertoon een nieuwsbericht aan de klas en (max. 5 minuten)

Bespreek dan dit onderwerp aan de hand van 3 door jullie opgestelde stellingen.

Schrijf de stellingen op het bord (met behulp van een PowerPointpresentatie)

Creeer een debat hierover. Je kunt hiervoor gebruik maken van een applicatie op internet waarin de hele klas berichten kan plaatsen over de stelling waarover wordt gedebateerd. Hieronder zie je een voorbeeld van de debateer"muur" die ik heb gemaakt voor de klas. Je komt hier via de website: www.padlet.com/voorraadbeheer

discussiemuur over voorraadbeheer


Wat was jouw mening voor de presentatie?

Wat is je mening na afloop van je presentatie?

Lever een reflectie in waarin je jouw standpunten uiteenzet in een betoog en waar je ook de standpunten van je klasgenoten die je hebt gehoord opneemt.

Wat: een reflectie met alle bovengenoemde punten

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: samen

Waar: buiten de les voorbereiden

Tijd: bericht: max: 5 minuten, Debat: max. 3 minuten per stelling

Uitkomst: Betoog met genuanceerde argumenten

OPDRACHT:

Neem erbij: een artikellijst van jouw organisatie.

Schrijf bij  5 artikelen van de artikellijst:

- de verkopen van de laatste  3 of 6 maanden

- de bestellingen van de laatste 3 of 6 maanden

Zoek uit op welk moment het artikel op de markt is gekomen en wanneer jouw organisatie het heeft toegevoegd aan het assortiment. Wat zegt dit over jouw organisatie?

Bepaal aan de hand van de theorie, in welke fase van de levenscyclus het product zich bevindt.

Komt de beschrijving van de doelgroep van dit product (op basis van levenscyclus) overeen met wat jij in de winkel hebt geobserveerd?

Spreek 3 klanten van dit product aan en vraag de klanten naar hun mening over het product.

Spreek 2 collega's en minimaal 1 leidinggevende over dit product en vraag naar hun mening over deze producten. (Bijv. is het vaak uitverkocht? Is het goed vervangbaar?)

Geef aan de hand van de kwantitatieve gegevens aan of je het product zou willen promoten, saneren of niets wilt doen.

Geef aan de hand van 2 kwalitatieve gegevens aan of je het product zou willen promoten, saneren of niets wilt doen. Noem je criteria in het verslag.

Schrijf op basis van de theorie en je verzamelde gegevens een verslag met daarin de gegevens overzichtelijk gepresenteerd en neem hierin minimaal 2 adviezen (anders dan niets doen) voor de 5 producten op. Lever dit verslag in bij je leidinggevende/praktijkbegeleider en vraag om minimaal 8 regels feedback op jouw verslag. Lever het verslag en de feedback met jouw evaluatie van de opdracht in. Dit ter vervanging van de normale opdracht uit je werkboek.

Wat: een verslag met alle bovengenoemde punten van minimaal 2 a4

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: individueel

Waar: op stageplek/werkadres

Tijd: afhankelijk van derden

Uitkomst: inzicht in assortiment van bedrijf.

OPDRACHT: De oranje winkel.

Het is binnenkort Koninginnedag (de laatste) en jullie hebben als groepje de kans gekregen een winkelpand te runnen in deze aprilmaand.

Daarvoor moeten er wel wat dingen op een rijtje worden gezet.

Jullie gaan het volgende doen:

- bedenk minimaal 5 producten die je wilt gaan verkopen in de oranje winkel en bedenk ook wat ze aan inkoop zouden kosten en voor welk bedrag je ze zou willen gaan verkopen.

- bedenk minimaal 5 dingen die je nodig hebt in de winkel om iets te kunnen gaan verkopen, dat is bijv. een kassa, schappen etc. Bedenk dus ook wat ze ongeveer zouden gaan kosten om aan te schaffen. Ga er vanuit dat je een startbudget hebt van 10.000 euro.

- bedenk welke kosten je verder nog allemaal moet gaan maken voordat, tijdens en na afloop van het runnen van de winkel.

- Pak nu je theorieboek erbij. De genoemde kosten en dingen die je moet gaan aanschaffen, deel die zaken in, in de categorieen die je hebt geleerd voor het opstellen van een exploitatiebegroting. Overleg met elkaar.

Wissel dan je "bedrijfsconcept" uit met een andere groep en laat hun de indeling maken, vergelijk de beiden groepsindelingen met elkaar. Zijn er nog verschillen, hoe komen deze verschillen?

- Ga er vanuit dat je 21% BTW moet betalen over oranje items en ga er vanuit dat je de gehele voorraad weet te verkopen voor de door jouw vastgestelde prijzen. Stel een verkoopresultaat op voor jullie Oranjewinkel.

- Lever een verslag in met daarin de lijst met producten en de inkoop- en verkoopprijzen, de overige kosten en items nodig voor de winkel, de indeling in de categorieen, de exploitatiebegroting en het verkoopresultaat.  Dit is een vervangende opdracht voor de leerlingen die GEEN toestemming krijgen van hun praktijkbegeleiders om de verkoopresultaten van hun organisatie bekend te maken.

Deze opdracht lever je samen met de gemaakte uitvoeringen van de exploitatiebegroting op blz 64  en 65 van je kerntaakmap in. Natuurlijk heb je ook een individuele reflectie op deze opdracht geschreven en heeft elk groepslid deze bijgevoegd.

Wat: een reflectie met alle bovengenoemde punten

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: samen

Waar: buiten de les voorbereiden

Tijd: afhankelijk van groepsproces

Uitkomst: inzicht in exploitatiebegroting en opstellen van verkoopresultaat

OPDRACHT:

Maak groepjes van maximaal 4, met mensen die in dezelfde of een aansluitende branche werken.

Ga na de site van het CBS, of een ander site waar je grafieken en tabellen kunt raadplegen over de detailhandel. (zie linken). Zoek daar naar gegevens van de branche waarin jouw stagebedrijf/werkplek zich bevindt.

Raadpleeg ook demografische gegevens van jouw omgeving (zie links). (Als jullie ver verspreid werken, kies 1 omgeving b.v. Amersfoort Centrum).  Stel zelf een grafiek samen met behulp van de site statline of maak gebruik van Excel of ander spreadsheetprogramma. Op basis van deze gevonden gegevens en deze grafiek, die je opneemt in het verslag schrijf je nu een promotieplan. In dit promotieplan neem je onder meer op: de doelen, de doelgroep, de boodschap en de media die jullie willen gebruiken. Jullie hoeven van tevoren geen budget te bepalen, maar na afloop zoeken jullie informatie bij 2 van de media die jullie zouden willen gebruiken en informeren daar naar tarieven. Deze informatie (mag brochure of internetinformatie zijn) voeg je toe aan het complete promotieplan, dat je inlevert samen met je kerntaakmap. Dit als vervanging van de opdracht promotieplan van blz. 39 van je map.

Wat: een verslag met alle bovengenoemde punten

Wanneer: bij het inleveren van de map

Hoe: samen

Waar: binnen en buiten de les

Tijd: afhankelijk van groepsproces

Uitkomst: verslag met genuanceerde informatie

Verder vind je nog 3 opdrachten in het tabblad begrippen toetsen.


EXTRA:

Omdat in het verkoopresultaat nogmaals gerekend moet worden met BTW, hieronder een filmpje over BTW. Dit filmpje leert je niet hoe je de BTW berekeningen moet uitvoeren, maar het geeft nog even aan, waarom BTW geen onderdeel is van het verkoopresultaat.